Telefon: 18 471 07 57
Pytania prosimy kierować na adres:
Krynicki Uniwersytet Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku
 
 
 
 
Spotkanie z Krzysztofem Bielawskim

Galeria

Pan Krzysztof Bielawski jest doktorem nauk humanistycznych - adiunktem w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowcą PWST w Krakowie

 1 / 1 
 
 
 
 
Krynicki Uniwersytet Otwarty © 2020