Telefon: 18 471 07 57
Pytania prosimy kierować na adres:
Krynicki Uniwersytet Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku
 
 
 
 
WIZYTA STUDYJNA I SZKOLENIE Z FIO

Zapisy na II semestr 2022/2023

18 listopada słuchacze UTW razem z innymi przedstawicielami organizacji pozarzadowych  uczestniczyli w wizycie studyjnej w Zagrodzie 'Skrawek Nieba" i Fundacji Wiedza Umiejetność Rozwoj, Gorlice.

 
 
Krynicki Uniwersytet Otwarty © 2023